Dịch vụ thuyền thúng

Dịch vụ thuyền thúng tại Rừng Dừa Bảy Mẫu ở Hội An, với giá chỉ 100.000VND, bạn sẽ có một tour trên thuyền tre. Tour bao gồm xem biểu diễn thuyền thúng, xem văng lưới đánh cá, thử câu cua, hát cho nhau nghe trên sông Thu Bồn. Thuyền thúng hay thuyền tre là một loại thuyền đặc biệt ở Việt Nam

1. Đi vào và khám phá rừng dừa Bảy Mẫu

Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu trên thuyền tre

2. Xem biểu diễn thuyền thúng

Biểu diễn thuyền tre

3. Xem văng lưới đánh cá

Xem cách quăng lưới bắt cá truyền thống của chúng ta

4. Thử câu cua

thử bắt cua bằng cần câu cua

5. Hát cho nhau nghe trên sông Thu Bồn.

Hát cho nhau nghe

PRICE: 100,000VND / PAX

“Chúng tôi hứa sẽ đem đến cho quý khách những trải nghiệm tốt nhất và luôn luôn cải thiện dịch vụ.”